בננה לטבור מסרג’יקל-סטיל (גודל קטן)

(כדור פנימי 6 מ"מ)
עם/בלי אבן

6080