קונקטור לקליפ-קורד

תפקידו של הקונקטור הוא לחבר את הקליפ-קורד למכונה שלכם, יחד עם חור תואם במסגרת המכונה (ראו תמונה).
יכול להתחבר בצורה אנכית או אופקית, בהתאם למסגרת המכונה שלכם.
בחרו את סוג הקונקטור לפי מרחק החור מבסיס הקונקטור, כדי שיתאים לחור הקיים בחלקה העליון של מסגרת המכונה שלכם.

20